چگونه از نظام آراستگی کسب درآمد کنیم؟

دوره حضوری

مطالب ارایه شده در این کتاب الکترونیکی

چه اقدامات اولیه ای برای استقرار نظام آراستگی باید انجام داد؟

چه اقشاری از کسب و کار برای کسب درآمد از نظام آراستگی اثر گذار هستند؟

این موضوع دو سطح کارکنان و مدیران را شامل می شود 

یکی از اقشار تاثیر گذار بر اجرای نظام آراستگی  سطح مدیران هستندد 

زمان های رسیدن به در آمد به دسته های زیر تقسیم میشود 

هر کدام از این زمانها نیز علتی دارد که باید به آ ن بپردازیم

محیط های کاری کوتاه مدت که کارکنان می توانند کمک نمایند شامل موارد زیر است

مدیران وقتی راضی میشوند که مطمئن باشند هزینه هایی که پرداخت کرده اند نتیجه می دهد

برای همراهی نمودن کارکنان برای اینکه شما بتوانید از این نظام کسب در آ مد کنید

چگونه فرهنگ کسب در آمد از نظام آراستگی را در بین کارکنان نهادینه نماییم؟

فرهنگ، راه مشترک زندگی، اندیشه و کنش انسان در یک جامعه است.

حا ل مهمترین اقدامات چیست؟

نحوه پیاده سازی در فرهنگ های بومی و با تحصیلات بالا

برای انجام فرهنگ سازی اقدامات زیر می تواند صورت پذیرد

انواع در آمدها چیست؟

انواع مودا چیست؟

۱-اشتباهاتی‌ که‌ باید اصلاح‌ شوند

اشتباهات تولیدی شامل موارد زیر میباشد

۱-تولید محصول دارای نقص

۲-فعالیتهای اداری دارای نقص

۳-تولید محصولاتی‌ که‌ مشتری‌ ندارد

۴-مراحلی‌ از فرآیندکار که‌ ضرورتی‌ به‌ وجود آنها نیست‌

۵-جابجایی ‌بی مورد نیروی‌ انسانی  و قطعات در سطوح سازمانی

۶-کالاهاو خدماتی که به نیاز مصرف کننده پاسخ نمی‌گویند

۷-انتظارات و توقفات

باید به اینکه توجه شما را جلب نمایم که هر گونه توقف می تواند باعث ضرر شود انواع توقفات شامل

۸-انبارش کالا ها 

۹-فرآیند های نا درست.

دیگر مواردی که شما با مدیرت صحیح می توانید نگذارید از حساب شما برداشت شود

حال به بررسی موارد اشاره شده می پردازیم

۱-مدیریت ایمنی ، سلامت و محیط زیست 

۲-سیستم تعمیر نگهداری مناسب

۳-مدیریت انرژی.

از چه چیزهایی میتوان کسب درآمد کرد؟

حال به موضوع اول می پردازیم یعنی نحوه دریافت هزینه و کسب درآمد از این طریق

۱-کالا های اداری

۲-کالا های  تعمیری یا بازیافتی

این گونه کالا ها به دسته های مخلتف تقسیم می شود 

۳-اقلام غیر بازیافتی.

این گونه اقلام شامل موارد زیر می تواند باشد 

۳-فروش اطلاعات.

۴-فروش گزارشات نظام آراستگی.

چگونه می توان قسمتهایی که بیشترین ضایعات را تولید میکند شناسایی کنیم؟

یکی از مواردی که در نظام آراستگی بسیار اهمیت دارد

۱-مکان ها ،افراد و تجهیزاتی که بیشترین ضایعات را تولید میکنند

۲-در این بخش شما بهتر می توانید وضع ضایعات

شما باید کسب و کار خود را به دسته بندی زیر تقسیم کنید تا بهتر بتوانید مدیریت بر شناسایی  ضایعات داشته باشید

حالا بیشترین مکان هایی که در آن ضایعات می توانید پیدا کنید نام می برم

چه امکاناتی را برای کسب در آمد از نظام آراستگی نیاز مند هستیم

حال به برخی از این امکانات می پردازیم

۱-محل مناسب برای نگهداری اقلام و ضایعات تولیدی

۲-سیستم اطفاء حریق

۳-نیروی انسانی خدماتی

۴-خودور ها و یا تجهیزات حمل ضایعات