شماره حساب ها

برای تهیه محصولات، دوره ها و خدمات مدیر نوین می توانید از روش های زیر اقدام کنید:

روش اول: پرداخت آنلاین

اگر می خواهید بسیار ساده و راحت مبلغ مورد نظر خود را پرداخت نمایید بهتر است از این روش استفاده کنید. روش آنلاین یک روش بسیار سریع ومطمئن است که شما با تمام کارت های بانکی می توانید این کار را انجام دهید.

در حال حاضر همه بانک های عامل عضو شبکه شتاب پرداخت آنلاین را فراهم نموده اند. شما وقتی که وارد هر یک از صفحات محصولات ما بشوید دکمه “خرید محصول” دارد و وقتی که برروی آن کلیک کردید وارد صفحه مشخصات می شود که مشخصات شما رادرخواست می کند .وقتی که مشخصات خود را تکمیل نمودید می توانید ادامه و یا نهایی کردن فروش را مشاهده کنید .

برای شما آموزش تصویری نحوه پرداخت آنلاین از سایت مدیر نوین را قرار دادیم .

پرداخت وجه

قسمت ۱

پرداخت وجه

قسمت ۲

پرداخت وجه

قسمت ۳

پرداخت وجه

قسمت ۴

فروش فروش
شماره حساب شماره حساب
 ۱۳۵۷۸۵۹۵۱۹ ۸۰۰-۸۴۴۷۶۳-۷
شماره کارت شماره کارت
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۶۰۲۵۱۴۹ ۶۲۲۱۰۶۱۰۵۶۶۳۵۳۲۱
 شماره شبا شماره شبا
 IR16۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۳۵۷۸۵۹۵۱۹ IR650540202380000844763007
به نام رضا یاوریبه نام رضا یاوری

ورود و عضویت در سایت