بازاریابی فرهنگی و قرآنی

مدیر نوین تی وی

فیلم های آموزشی کسب و کار و مهارت های فردی

شخصیت کارآفرین

 

مشاهده تمام فیلم ها
شخصیت کارآفرین

محصولات و دوره های آموزشی

حراج!

محصولات آموزشی

وبینار: امان از بی پولی

۹,۰۰۰ تومان

آموزش غیرحضوری

فیلم وبینار: فریلنسری

۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان

برای اینکه آموزش های بیشتر را بتوانید دریافت نمایید

همین الان کلیک کنید!

آزمون های سنجش مهارت شما در کسب وکار

شما با شرکت در این آزمون ها می توانید مهارت های خود را در موضوعات کسب و کار ارزیابی کنید، مدال و گواهیمنامه دریافت نمایید.

برای شرکت در دیگر آزمون ها همین الان کلیک کنید!

محصولات آموزشی برگزیده

۷۵۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۹,۰۰۰ تومان

آموزش غیرحضوری

فیلم کارگاه: نویسنده شو!

۵۹۰,۰۰۰ تومان

آموزش غیرحضوری

فیلم وبینار:نخبگان نظم

۷۵,۰۰۰ تومان

برای اینکه آموزش های بیشتر را بتوانید دریافت نمایید

همین الان کلیک کنید!