اصل پارتو در عمل( قانون۸۰/۲۰)

ما به عنوان مدیران و متخصصان مجرب ، بطور شهودی اصل پارتو( قانون۸۰/۲۰)و مفاهیم بسیار مهم و مفید بسیاری را می شناسیم ، زیرا می بینیم که آنها در حال فعالیت در موقعیت های تجاری روزمره هستند.

به عنوان مثال ، ممکن است مشاهده کنیم:

 • ۱۵ درصد برتر مشتریان ما ۶۸ درصد از کل درآمد ما را تشکیل می دهند
 • پنج محصول یا خدمات برتر ما ۷۵ درصد از کل فروش ما را تشکیل می دهد
 • تعدادی از کارمندان اکثر غیبت ها را تشکیل می دهند
 • در یک جلسه معمولی ، تعداد کمی از افراد تمایل دارند که اکثر اظهار نظرها را انجام دهند ، در حالی که بیشتر افراد نسبتاً ساکت هستند

اصول بسیار مهم و مفید بسیاری نیز در مورد فرصتهای RCCA اعمال می شود. 

هر اثر کیفیتی که می توانیم مشاهده کنیم (به عنوان مثال: هزینه های کیفیت ، نقص ، کارآمدی ، عدم رضایت مشتری ، بازده ها ، شکایات و غیره) از مشارکت کنندگان بیشماری در این نتیجه حاصل می شود.

هنگامی که بسیاری از مشارکت کنندگان فردی مورد بررسی قرار می گیرند ، بدیهی است که تنها تعداد معدودی اکثریت تأثیر کل بر کیفیت را به خود اختصاص می دهند.

به عنوان مثال ، وقتی واقعیت ها را جمع می کنیم ، می فهمیم که:

 • در یک فرآیند تولید ۲۵ مرحله ای ، پنج مورد از این عملیات ۶۵ درصد از کل قراضه تولید شده را تشکیل می دهند
 • از ۱۲ سرویس بی نظیری که شرکت ما ارائه می دهد ، سه مورد از این خدمات ۸۲ درصد شکایات مشتری را تشکیل می دهند
 • از ۱۸ مورد اطلاعاتی که باید در فرم سفارش تکمیل شود ، چهار مورد ۸۶ درصد از خطاهای موجود در این فرم ها را ایجاد می کنند

در این موارد معمولی ، معدود (مراحل ، خدمات ، موارد) بیشترین تأثیر منفی بر کیفیت را بر عهده دارند. 

اگر توجه به این تعداد کمی مهم باشد ، بیشترین سود بالقوه حاصل از تلاشهای RCCA ما است.

اصل پارتو (قاعده ۸۰/۲۰) آنقدر آشکار و ساده است که ممکن است تعجب کنید که این همه هیاهو برای چیست.

همه اینها را می دانند ، نه؟ پس چرا کارمندان اینگونه مدیران را غالباً می شنوند و شکایت می کنند که در سازمان خود با ده ها مشکل روبرو هستند؟

و چرا کارمندان غالباً کارمندان شرکت را می بینند که ده ها مشکل را نشان می دهد و برای حل همه آنها بطور همزمان و با قدرت یکسانی می بینند؟

اگر واقعاً ساده و عمیق اصل پارتو را درک کرده باشید ، اولین قدم در مواجهه با مشکلات عدیده ، جمع آوری داده ها و حقایق برای شناسایی موارد حیاتی خواهد بود.

سپس می توان بر روی آن معدود مواردی که بیشترین پیشرفت را در کیفیت به وجود می آورد ، توجه و تلاشهای خود را بهبود بخشید.

جداول در مقابل نمودار تجزیه و تحلیل اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰)

تجزیه و تحلیل پارتو یک مقایسه رتبه بندی از عوامل مرتبط با یک مشکل کیفیت است و یک روش تصمیم گیری آماری است که برای انتخاب تعداد محدودی از کارها استفاده می شود که اثر کلی قابل توجهی را به همراه دارد. این امر به شناسایی و تمرکز بر چند عامل حیاتی کمک می کند.

نمودارها و جدولهای پارتو تکنیک های ارائه هستند که برای نشان دادن حقایق و جدا کردن موارد حیاتی از بسیاری مفید استفاده می شوند.

 آنها به طور گسترده ای برای کمک به تیم های پروژه و کمیته های مدیریت در تصمیم گیری های کلیدی در نقاط مختلف در دنباله RCCA استفاده می شوند.

نمودار پارتو تأثیر نسبی هر عامل مؤثر بر مشکل کلی را نشان می دهد. این منابع را از بزرگترین تا کوچکترین مرتب می کند و تأثیر تجمعی کل را برای دو بزرگترین ، سه بزرگترین و غیره نشان می دهد.

در اصل ، اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰) می گوید منابع یک مسئله را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

 • منابع حیاتی: تعداد کمی از منابع که بیشترین مشکل را به خود اختصاص می دهند.
 • بسیاری از منابع مفید: تعداد زیادی از منابع باقیمانده که بصورت جداگانه و جمعی بخش نسبتاً کمی از کل مشکل را تشکیل می دهند.

منطقه Awkward زمانی رخ می دهد که بین بسیاری از افراد حیاتی و مفید بسیار اختلاف نظر وجود ندارد.

هنگام تشخیص علت ، معقول است که به دنبال تعداد کمی از موارد حیاتی باشیم و مورد توجه بسیاری از افراد مفید واقع نشویم. نمودار پارتو در این مرحله مفید است. با رتبه بندی تأثیر چندین عامل بر یک اثر خاص ، مهمترین منابع یک مشکل کیفیت را نشان می دهد. این منابع باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

صرف نظر از فرم انتخاب شده ، نمودارها و جدولهای خوب اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰) شامل سه عنصر اساسی هستند:

 1. مشارکت کنندگان در کل اثر ، با توجه به میزان سهم خود ، رتبه بندی می شوند
 2. مقدار سهم هر یک عددی بیان شده است
 3. اثر تجمعی-درصد-کل از همکاران رتبه بندی شده

اگر قبلاً Stratification را مطالعه کرده باشید ، متوجه خواهید شد که یک نمودار پارتو نتایج طبقه بندی یک مشکل را توسط یک متغیر خاص ارائه می دهد.

مشارکت کنندگان در این دسته بندی ها برای آن متغیر طبقه بندی قرار می گیرند.

نگاهی به مثال زیر نحوه ساخت و استفاده از نمودارها و جدولهای اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰)، این سه عنصر اساسی را نشان داده و بیشتر توضیح خواهد داد.

نمونه های نمودار تجزیه و تحلیل اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰) در عمل

سفارشات “خارج از سفارش”

یک تیم پروژه برای بهبود کیفیت فرم های سفارش با خطا از دفاتر فروش میدانی به دفتر خانه منصوب شدند. 

۱۸ مورد در فرم سفارش وجود داشت که ما در اینجا به عنوان موارد A تا R. معرفی خواهیم کرد.

این تیم یک برگه چک را تهیه کرده است که از آن برای جمع آوری فراوانی خطاها روی فرم ها به مدت یک هفته استفاده کرده است. نتایج مطالعه تیم به شکل جدول پارتو در شکل ۱۴ نشان داده شده است.

جدول خطاهای پارتو در فرم های سفارش

اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰)

 توجه داشته باشید که جدول پارتو شامل سه عنصر اساسی است که در بالا توضیح داده شده است.

 ستون اول لیست مشارکت کنندگان ، ۱۸ مورد را نه به ترتیب در شکل ظاهری آنها ، بلکه به ترتیب تعداد خطاهای شناسایی شده در هر مورد در طول مطالعه ، ذکر می کند.

 ستونهای دوم و سوم میزان سهم را نشان می دهند – تعداد خطاهای تشخیص داده شده در هر مورد و درصد مربوط به کل خطاهای موجود در فرم. ستون چهارم مجموع تجمعی- درصد را به خود اختصاص می دهد. این ستون کلید تجزیه و تحلیل پارتو است.

“جمع-درصد کل” مجموعه ای از درصد کل از طریق هر موقعیت در لیست های رتبه بندی شده است. 

در مورد فرم J ، تجمعی- درصد کل ۲۹٪ + ۲۵٪ یا ۵۴٪ است. در Q آن ۲۹٪ + ۲۵٪ + ۲۱٪ + ۱۱٪ یا ۸۶٪ است.

به عبارت دیگر ، چهار مورد اول ، G ، J ، M و Q ، ۸۶ درصد از کل خطاهای تشخیص داده شده در مطالعه را تشکیل می دهد. اینها “تعداد کمی” هستند.

نمودار پارتو از همان داده ها در شکل ۱۵ نشان داده شده است. دوباره ، سه عنصر اساسی تشکیل دهنده نمودار را یادداشت کنید.

نمودار پارتو خطاها در فرم سفارش

اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰)

در نموداراصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰) ، ۱۸ مورد در فرم سفارش به ترتیب سهم خود در کل در محور افقی ذکر شده است.

 ارتفاع هر نوار مربوط به محور عمودی چپ است و تعداد خطاهای تشخیص داده شده در آن مورد را نشان می دهد. نمودار خط با محور عمودی مناسب مطابقت دارد ، و تجمع درصد از کل را نشان می دهد.

توجه داشته باشید که چگونه شیب نمودار خط بعد از چهار مشارکت کننده اول (تعداد کمی حیاتی) ۸۶ درصد از کل را به خود می گیرد.

مشارکت کنندگان باقیمانده (مفید بسیاری) به طور جداگانه کیفیت را بهبود نمی بخشند و باید فعلاً از دستور کار تیم حذف شوند مگر اینکه راه حل ساده ای در دسترس باشد که این دسته ها را به عنوان یک گروه مطرح کند.

از جدول پارتو و نمودار پارتو بطور گسترده استفاده می شود ، اما شکل نمودار به طور کلی تمایل دارد اطلاعات بسیار بیشتری را با یک نگاه از جدول اعداد منتقل کند.

پیامدهای آنالیز پارتو برای تیم پروژه که در بالا توضیح داده شد ، عمیق است.

 اگر تیم می تواند راه حل هایی را پیدا کند که از بروز چهار خطه اطلاعات مهم جلوگیری کند ، می تواند کیفیت فرم های سفارش را که از دفاتر فروش وارد می شود ، به طور قابل توجهی بهبود بخشد. 

این یک نکته مهم است:

بدون واقعیت ها و بدون آنالیز اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰)، تیم با کار بسیار بزرگتر و پرهزینه تر سعی در یافتن راه هایی برای جلوگیری از بروز خطاها در هر ۱۸ مورد روبرو می شود. جدول یا نمودار پارتو به وضوح نشان می دهد که با یک تلاش بسیار کوچکتر اما دقیق تر متمرکز می توان به پیشرفت چشمگیری دست یافت.

خلاصه

تجزیه و تحلیل اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰) باعث می شود تا تیم پروژه بر روی معضلات اساسی یا دلایل عمده ای تأثیر بگذارد که بیشترین تأثیر را در تأثیر کیفیت دارد که تیم در تلاش برای بهبود آن است. 

در تجزیه و تحلیل پارتو ، حقایق جمع آوری شده و سعی در یافتن بالاترین غلظت پتانسیل RCCA در کمترین پروژه ها یا راه حل های درمانی است. اینها بیشترین سود بالقوه را برای حداقل تلاش مدیریتی و تحقیقاتی به دست می آورند.

هزینه کیفیت پایین در یک کارخانه انتقال اتومبیل

در مثال بعدی ما ، مدیران یک کارخانه تولید انتقال اتومبیل از نموداراصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰) برای تجزیه و تحلیل داده های مربوط به هزینه کارخانه سیستم حسابداری کیفیت ضعیف استفاده کردند.

 شکل ۱۶ را ببینید. هدف از تجزیه و تحلیل شناسایی دسته های مهم هزینه و تشکیل تیم های بهبود کیفیت برای پیگیری کاهش هزینه ها بود.

 نمودار پارتو به وضوح نشان می دهد که چند دسته بخش عمده هزینه کلی کیفیت پایین گیاه را تشکیل می دهند.

هزینه سالانه کیفیت ضعیف

اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰)

در حالی که نمودار در شکل ۱۶ به منظور اولویت بندی مقوله های هزینه قرار دارد ، از نمودار مشخص نیست که چه تعداد دسته بندی ها باید در “تعداد بسیار حیاتی” قرار گیرند.

آیا باید مدیران روی دو دسته تمرکز کنند؟ روی چهار؟ روی پنج؟ اگر تیم شامل یک نمودار تجمعی درصدی از کل یا یک ستون تجمعی درصد از کل در جدول پرتوزه شده سوار شده بودند ، شناسایی حیاتی معدود ساده تر بود.

بررسی مشتری مرکز پزشکی

مانند سایر ابزارهای بهبود ، آنالیز اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰) در خارج از برنامه های تولیدی به همان اندازه مفید و کارآمد است.

 به عنوان مثال ، تیم بهبود در یک مرکز بزرگ پزشکی برای بررسی علل نارضایتی بیماران تشکیل شده است.

 لیست اولیه ۲۳ علت احتمالی نارضایتی در فرم پرسشنامه قرار گرفت و بیماران مورد بررسی قرار گرفتند.

این تصویر بعدی یک نموداراصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰) از داده های تحلیل شده است. از ۲۳ علت بالقوه مورد بررسی نارضایتی بیمار ، شش مورد مشارکت نکردند. 

بنابراین ، شکل ۱۷ فقط ۱۷ را نشان می دهد. از مشارکت کنندگان ، تیمی که تیم انتظار داشت علت اصلی نارضایتی (زمان انتظار اتاق) را نشان دهد ، پاسخ های کمتری نسبت به سه همکار دیگر ایجاد کرد. 

مهمتر از همه ، رتبه بندی “دسترسی به تلفن” (یعنی دشواری در مراجعه به پزشک یا نیاز به انتظار طولانی) به عنوان علت اصلی نارضایتی غیر منتظره بود ، و تسلط آن در بین افراد معدود حیاتی باعث شد تا این تیم اقدام به تجزیه و تحلیل پارتو دلایل کند.

کمک به مشکل دسترسی به خودی خود.

اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰)

مراحل ساخت مدار مجتمع

به عنوان مثال در شکل ۱۸ ، یک تیم پروژه در یک کارخانه تولید نیمه هادی از آنالیز پارتو به عنوان بخشی از سفر تشخیصی خود استفاده کردند.

تجزیه و تحلیل اولیه پارتو نشان داده بود که ۵۹ درصد از زمان برخی از اپراتورها صرف صاف کردن خم های بسته های مدار مجتمع قبل از حمل و نقل شده است.

این تیم تحقیقاتی را انجام داد که در آن مدارهای یکپارچه برای قبل و بعد از هر مرحله از فرآیند تولید ، از مدارهای خم شده بررسی می شدند.

هدف از گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها ، تعیین این بود که کدام یک از هفت مرحله فرآیند در بخش عمده ای از کل خم های خمشی نقش داشته است. شکل ۱۸ نتایج مطالعه را نشان می دهد.

نمودار پارتو خم منجر به مشکل می شود

اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰)

این تیم دریافتند که در حالی که منجر به خم شدن می تواند در هر یک از هفت مرحله فرآیند اتفاق بیفتد ، سه مرحله (تست الکتریکی ، قطع شدن سرب و آزمایش هرمتیک) ۷۵ درصد از کل خم های مشاهده شده را به خود اختصاص داده اند.

 یک تغییر ساده در طراحی تجهیزات تست باعث کاهش چشمگیر تعداد میلگردهای خم شده و بهبود ۴۰ درصدی بهره وری شد.

تجزیه و تحلیل اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰) می تواند در مورد مشکلات مشتری و همچنین مشکلات مربوط به هزینه اعمال شود.

دلایل ارسال تاخیر

در شکل ۱۹ ، یک تیم پروژه در یک شرکت بزرگ شیمیایی برای بهبود خدمات به مشتری آماده شده اند.

 این تیم مشخص کرد که عمده منبع نارضایتی مشتری تأخیر در حمل و نقل است و آنها یک نمودار علتی ایجاد کردند که در آن ۱۳ نظریه در مورد دلایل احتمالی تأخیرها ذکر شده است.

 در مرحله بعد ، تیم “کالبد شکافی” (یعنی تجزیه و تحلیل دقیق موارد واقعی عدم موفقیت) را بر روی مجموعه ای از سفارشات با تأخیر انجام داد و آنها دلایل تاخیر را به ۱۳ دسته طبقه بندی کردند. تعداد سفارشات تأخیر در هر گروه برای تولید نمودار پارتو نشان داده شده در شکل ۱۹ شمارش شده است.

توجه داشته باشید که در این مورد فقط چهار علت اصلی ، چند مورد اساسی در شکل ذکر شده است. نه نفر دیگر به عنوان گروهی در نوار نشان داده شده اند که دارای علامت “بسیاری مفید” است.

بهبود در خدمات به مشتری

اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰)

در حالی که همه ۱۳ نظریه در مورد علل تأخیرها صحیح بودند (یعنی حداقل یک نمونه برای هر علت نظری وجود داشته باشد) ، چهار دسته برتر ، خطاهای نوید دهنده سفارش ، تولید خارج از کلاس ، تأخیر در آزمایشگاه و تأخیر در حساب قرار گرفتند.

۸۰ درصد تاخیرها. نمودارهای علت و معلولیت ، “کالبد شکافی” و نمودارهای پارتو اغلب با هم استفاده می شوند ، همانطور که در این مثال نشان داده شده است ، برای جدا کردن چند ریشه اساسی یک مشکل از دیگران.

از آنجا که نه علت دیگر (بسیاری از موارد مفید) در کنار هم جمع شدند و به عنوان یک نوار واحد که ۲۰ درصد از سفارشات تأخیر را تشکیل می داد ، ترسیم شدند ، خواننده می تواند نتیجه بگیرد که چهار مورد مهم در کنار هم ۸۰ درصد تأخیرها را تشکیل می دهند. 

اما در حالی که جمع بندی درصد از کل را می توان از این نوع نمودار استنباط کرد ، آنچنان که در نمودارهایی با نمودارهای خط سوار شده یا سایر نمادها مشخص نیست. 

علاوه بر این ، اگرچه استفاده از یک دسته “متفرقه” یا “همه موارد دیگر” گاهی برای اهداف ارائه مفید است ، اما ممکن است این نکته اساسی را اینگونه مبهم کند که اگرچه علل دیگری نیز وجود دارد ، اما کمک های فردی آنها به حدی اندک است که برخورد با آنها سودآور نیست. .

بازده محصول 

یک مدیر محصول از یک تیم بهبود خواسته است تا وقایع بالای بازده محصول را کاهش دهد. با استفاده از داده های موجود ، تیم تصمیم گرفتند کالاهایی را که اغلب به آنها بازگردانده می شدند ، تجزیه و تحلیل کنند.

 آنها تصمیم گرفتند از کدهای محصول موجود استفاده کنند ، که با حروف مشخص شده اند: A ، B ، C ، D ، E و غیره.

تیم با استفاده از فراوانی وقوع برای هر محصول ، نمودار پارتو زیر را تهیه کرد. این امر به تیم امکان می دهد تا کدهای مهم و اساسی محصولات را که در مشکل بازده محصول نقش داشتند ، هدف قرار دهند.

اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰)

از جدول اصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰) و نمودار پارتو بطور گسترده استفاده می شود ، اما شکل نمودار به طور کلی تمایل دارد اطلاعات بسیار بیشتری را با یک نگاه از جدول اعداد منتقل کند.

در نمودار Juran Pareto ، ۱۸ کد محصول به ترتیب سهم خود در کل در محور افقی ذکر شده است.

 ارتفاع هر نوار مربوط به محور عمودی چپ است و تعداد بازده محصول در آن مورد را نشان می دهد. نمودار خط با محور عمودی مناسب مطابقت دارد ، و تجمع درصد از کل را نشان می دهد.

توجه داشته باشید که چگونه شیب نمودار خط بعد از چهار مشارکت کننده اول (تعداد معدودی حیاتی) شروع به مسطح کرد و ۸۶ درصد از کل را به خود اختصاص داد.

 گاهی اوقات یک نقطه شکست آشکار بین افراد مهم و بسیار مفید وجود ندارد. 

دکتر ژوران از این امر به عنوان منطقه ناخوشایند یاد کرد.

گاهی اوقات یک نموداراصل پارتو (قانون ۸۰/۲۰) تصویری واضح از چند گروه مهم و حیاتی ایجاد نمی کند زیرا هر یک از این دسته ها از نظر اهمیت تقریباً برابر هستند. وقتی این اتفاق بیفتد ، به این معنی نیست که اصل پارتو برای مسئله کاربرد ندارد.

 اگر تیم روش دیگری برای طبقه بندی مشکل بگذارد ، آنها تقریباً مطمئناً حداقل یک طبقه بندی را پیدا می کنند که یک “تعداد بسیار حیاتی” تولید کند.

فرض کنید که کدهای حیاتی چند در نمودار پارتو اختلاف کمی در فرکانس بازده دارند. هیچ روش واضحی برای تمرکز روی تعداد کمی از زندگی وجود نداشت.

مرحله بعدی این است که بازده ها را براساس برخی از فاکتورهای دیگر طبقه بندی کنیم تا کد کالا. 

سایر عوامل ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • دلیل برگشتن
 • مدیریت بازگشت

برخی از طبقه بندی های معمولی که منجر به یافتن چند مورد مهم می شوند عبارتند از:

 • نوع خطا
 • زمان روز ، هفته ، ماه یا سال
 • دنباله – اول ، دوم ، سوم و غیره
 • نوع فعالیت یا محصول
 • ویژگی های گروه ها یا افرادی که کار را انجام می دهند
 • ویژگی های بیمار یا سایر مشتریان
 • جایی که کار انجام شده است

در مسیر تعالی باشید…

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.