شخصیت کارآفرین

هر انسانی شخصیتی داره و اگر می خواهید کارآفرین باشید باید بدانید این شخصیت از ابعادی تشکیل شده در این فیلم به اختصار ابعاد شخصیت کارآفرین تشریح شده است.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

ورود و عضویت در سایت