نویسندگی

مدیر نوین تی وی

فیلم های آموزشی کسب و کار و مهارت های فردی

پیدا کردن ایده بر اساس هرم مازلو

 

مشاهده تمام فیلم ها
پیدا کردن ایده بر اساس هرم مازلو

محصولات و دوره های آموزشی

حراج!
۷۹,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش غیرحضوری

فیلم وبینار:نخبگان نظم

۴۷,۰۰۰ تومان

برای اینکه آموزش های بیشتر را بتوانید دریافت نمایید

همین الان کلیک کنید!

آزمون های سنجش مهارت شما در کسب وکار

شما با شرکت در این آزمون ها می توانید مهارت های خود را در موضوعات کسب و کار ارزیابی کنید، مدال و گواهیمنامه دریافت نمایید.

برای شرکت در دیگر آزمون ها همین الان کلیک کنید!

محصولات آموزشی برگزیده

۲۹۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان

آموزش غیرحضوری

فیلم کارگاه: نویسنده شو!

۲۴۵,۰۰۰ تومان

آموزش غیرحضوری

فیلم وبینار:نخبگان نظم

۴۷,۰۰۰ تومان

برای اینکه آموزش های بیشتر را بتوانید دریافت نمایید

همین الان کلیک کنید!