امان از بی پولی

مدیر نوین تی وی

فیلم های آموزشی کسب و کار و مهارت های فردی

پیدا کردن ایده بر اساس هرم مازلو

 

مشاهده تمام فیلم ها
پیدا کردن ایده بر اساس هرم مازلو
وبینار امان از بی پولی
وبینار فروشگاه ثروت آفرین
صبح جادویی

محصولات و دوره های آموزشی

حراج!

آموزش غیرحضوری

فیلم وبینار: فریلنسری

۸۳,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان
حراج!
۱۹۲,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان
حراج!
۳۷,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان
حراج!
۹۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

برای اینکه آموزش های بیشتر را بتوانید دریافت نمایید

همین الان کلیک کنید!

آزمون های سنجش مهارت شما در کسب وکار

شما با شرکت در این آزمون ها می توانید مهارت های خود را در موضوعات کسب و کار ارزیابی کنید، مدال و گواهیمنامه دریافت نمایید.

برای شرکت در دیگر آزمون ها همین الان کلیک کنید!

محصولات آموزشی برگزیده

حراج!
۴۳۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!
۲۰,۰۰۰ تومان ۹,۰۰۰ تومان
حراج!

آموزش غیرحضوری

فیلم کارگاه: نویسنده شو!

۷۵۰,۰۰۰ تومان ۲۳۰,۰۰۰ تومان
حراج!

آموزش غیرحضوری

فیلم وبینار:نخبگان نظم

۴۷,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

برای اینکه آموزش های بیشتر را بتوانید دریافت نمایید

همین الان کلیک کنید!